Khai Giảng Tháng 02 & 03 – 2017 Các Lớp Thập Chỉ Đạo & Cảm Xạ

HÀ NỘI

Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA

Số 01 Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội

 LỊCH HỘI THẢO – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Liên hệ đăng ký: 0866.800.640 – 0909.383.036

Ngày Chuyên Đề Giờ

Sáng T2 hàng tuần

Hướng dẫn điều chỉnh chứng Đau Khớp Gối 8:30 – 11:30

LỚP SÁNG

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
T2-20/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/02/2017 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T7 08:30 – 11:00 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-06/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-13/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T2 đến T5 08:30 – 11:00 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-20/03/2017 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T7 08:30 – 11:00 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Số 67 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

LỊCH HỘI THẢO – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Liên hệ đăng ký: 0866.800.640 – 0909.383.036

Ngày Chuyên Đề Giờ

Sáng T7 hàng tuần

  • Đau khớp gối
  • Ù tai – điếc tai
  • Đau lưng thần kinh tọa
  • Tiền đình – thiếu máu lên não
8:30 – 11:30

LỚP SÁNG – CHIỀU

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
T7 – 18/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7 – 25/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7 – 04/03/2017 Địa Sinh Học T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7 – 11/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7 – 17/03/2017 Cảm Xạ Từ Xa T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7 – 24/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LỚP TỐI

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
T2-20/02/2017 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T7 18:00 – 20:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-06/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-13/03/2017 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T7 18:00 – 20:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-20/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T2 đến T5 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

SÀI GÒN

Các lớp học Khai giảng tại Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học

Số 4/1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

LỊCH HỘI THẢO – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Liên hệ đăng ký: 0866.800.640 – 0909.383.036 – 0918.133.635

Ngày Chuyên Đề Giờ

Sáng T2 hàng tuần

Hướng dẫn điều chỉnh chứng

Đau Khớp Gối

8:30 – 11:30

Sáng T6 hàng tuần

Hướng dẫn điều chỉnh chứng

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới

8:30 – 11:30

T6-10/02/2017

T6-24/02/2017

T6-10/03/2017

T6-24/03/2017

Hướng dẫn điều chỉnh chứng

Liệt Do Di Chứng Tai Biến Mạch Máu Não

14:00-16:30
T2-06/02/2017

T2-13/02/2017

T2-27/02/2017

T2-06/03/2017

T2-13/03/2017

T2-27/03/2017

Hướng dẫn điều chỉnh chứng

Đau Lưng – Thần Kinh Tọa

18:00-20:30

LỚP SÁNG

Liên hệ đăng ký: 0866.800.640 – 0909.383.036 – 0918.133.635

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
Sáng T2 hàng tuần Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 09:00 – 11:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-11/02/2017 Cảm Xạ Từ Xa T7 09:00 – 11:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-04/03/2017 Địa Sinh Học T7 09:00 – 11:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-25/03/2017 Cảm Xạ Ai Cập T7 09:00 – 11:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LỚP CHIỀU

Liên hệ đăng ký: 0866.800.640 – 0909.383.036 – 0976.149.179

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
T2-06/02/2017

T2-20/02/2017

T2-06/03/2017

T2-20/03/2017

Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T2 đến T6 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-13/02/2017

T2-13/03/2017

Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T7 14:00 – 16:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/02/2017

T2-27/03/2017

Cảm Xạ Thực Hành T2 đến T7 14:00 – 16:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LỚP TỐI

Liên hệ đăng ký: 0866.800.640 – 0909.383.036 – 0976.149.179

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
T2-06/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-13/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu Từ T2 đến T5 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-20/02/2017 Cảm Xạ Căn Bản Từ T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/02/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu Từ T2 đến T5 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-06/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-13/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu Từ T2 đến T5 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-20/03/2017 Cảm Xạ Thực Hành Từ T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-27/03/2017 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu Từ T2 đến T6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LỚP CHỦ NHẬT

Liên hệ đăng ký: 0983.792.206 – 0976.149.179

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
CN-18/02/16

CN-18/03/16

Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản 2 ngày CN 09:00 – 11:30
13:30-16:00
2 ngày 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
CN-04/03/16 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu 2 ngày CN 09:00 – 11:30
13:30-16:00
 2 ngày  1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

VŨNG TÀU :

Liên Hiệp Các Hội KH & KT Bà Rịa – Vũng Tàu – 128-130 Lý Thường Kiệt, P.1, Tp.Vũng Tàu

KHAI GIẢNG VÀO MỖI T7 HÀNG TUẦN

Lớp học Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
Thập Chỉ Liên Tâm T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (1 tuần) 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
Cảm xạ căn bản T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (2 tuần) 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
Cảm xạ thực hành T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (2 tuần) 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

Liên hệ đăng ký: Hà Anh: 0913.948.546

TÌM NƠI HỌC CHỮA ĐAU LƯNG, ĐAU THẦN KINH TỌA, THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG?

Tự bản thân bạn có thể học cách chữa trị cho người thân khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm dễ dàng, nhanh chóng mà không cần dùng tới thuốc. Bạn có tin không?

Trong những năm qua, thầy Dư Quang Châu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ, thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức lớp học, hướng dẫn cho hàng ngàn người cách để tự bản thân, có thể chữa trị cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm mà không cần dùng tới thuốc.

Các học viên đến học Thập Chỉ Đạo TCLT chỉ cần buổi thứ 3 là thành thạo kỹ thuật chữa trị khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm. Trung tâm giảng dạy thường xuyên ở Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu, Paris.

Hãy tham gia ngay khóa “Thập Chỉ Liên Tâm (TCLT)”, kế thừa và phát triển phương pháp bấm huyệt Thập Chỉ Đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hành chữa trị khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm mà không cần dùng tới thuốc.

Ngoài được học cách chữa trị khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, các bạn còn được học cách chữa trị các chứng bệnh như ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hòa não, thiếu máu lên não, đau mỏi vai gáy, huyết áp cao, huyết áp thấp, đau mỏi khớp gối, suy giãn tĩnh mạch, suyễn, viêm xoang, ….nhanh chóng, dễ dàng mà không cần dùng tới thuốc. Và bạn được học liệu pháp Y mao mạch cải thiện cholesterol, axit uric, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường trong máu, phù nề tiền liệt tuyến, u xơ tử cung… ĐẶC BIỆT: Bạn được nghe giới thiệu Nhiệt liệu pháp Thermotherapy trong phòng ngừa và điều trị Ung thư.

Liên hệ đăng ký học và được thực hành ở lớp => liên hệ ngay:

Tại TP HCM: Số 4/1/1 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình –  ĐT:  0983.792206 – 0918.133635.

Tại HÀ NỘI: 67 Bà Triệu –  ĐT: 0936.550.900 – 0913.590502  – 0983.581652

Website: www.thapchilientam.vn & www.camxahoc.vn

Facebook:  www.fb.com/tcltp & https://www.facebook.com/vn.camxahoc

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGCuZaFW4kaAaULMOgbiUmA