Khai Giảng Các Lớp Thập Chỉ Đạo & Cảm Xạ

Khai Giảng Các Lớp Thập Chỉ Đạo & Cảm Xạ

Đặc biệt: Giảm 70% học phí cho học viên cũ muốn học lại chương trình MỚI của Thập Chỉ Liên Tâm (Thập Chỉ Đạo) vào các lớp TỐI tại Hà Nội và Sài Gòn Tặng Voucher trị giá 300,000đ cho tất cả các học viên khi tham gia khóa học

HÀ NỘI

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Số 67 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Liên hệ đăng ký: Minh Tuấn – 0936.550.900 – Cao Thăng – 0913.590.502

 

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
T2-07/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2-4-6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T3-08/03/2016 Cảm Xạ Căn Bản T3-5-7 18:00 – 20:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-12/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 buổi T7 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T6-18/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao T2-4-6 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T3-23/03/2016 Cảm Xạ Nâng Cao T3-5-7 18:00 – 20:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-28/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2-4-6 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T3-29/03/2016 Cảm Xạ Căn Bản T3-5-7 18:00 – 20:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

SÀI GÒN

Các lớp học Khai Giảng tại Trung Tâm Cảm Xạ Địa Sinh Học

Số 4/1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Liên hệ đăng ký: Trung Kiên – 0983.792.206 – 08.66800640 & Hải Yến – ĐT 0918.133.635

 

Khai giảng Lớp học Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Người liên hệ Xem chi tiết
T3-04/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản – SIÊU TỐC Từ T3 đến T5 Sáng 09:00-11:30

Chiều 13:30 – 16:00

5 buổi – 3 ngày 1.500.000 vnđ Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T2-04/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Tối 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T7-13/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản – SIÊU TỐC Từ T7 đến T2 Sáng 09:00-11:30

Chiều 13:30 – 16:00

5 buổi – 3 ngày 1.500.000 vnđ Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T7-13/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T7 đến T3 Tối 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ  Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T3-16/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T3 đến T7 Sáng 09:00 – 11:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T4-17/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T4 đến T7 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T4-17/02/2016 Cảm Xạ Địa Sinh Học Từ T4 đến T6 Tối 18:00 – 20:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-22/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T2 đến T6 Sáng 09:00 – 11:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T2-22/02/2016 Cảm Xạ Thực Hành Từ T2 đến T7 Tối 18:00 – 20:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T3-23/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T7-27/02/2016 Cảm Xạ Ai Cập T7 Chiều 14:00 – 16:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-29/02/2016 Cảm Xạ Căn Bản Từ T2 đến T7 Sáng 09:00 – 11:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-29/02/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T2 đến T6 Tối 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T3-01/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ  Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
CN-06/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản – SIÊU TỐC 2 ngày CN
06/03 & 13/03
Sáng 09:00 – 11:30

Chiều 13:30 – 16:00

4 buổi – 2 ngày 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-07/03/2016 Cảm Xạ Căn Bản Từ T2 đến T7 Sáng 09:00 – 11:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-07/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T2 đến T6 Tối 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T3-08/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ  Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T2-14/03/2016 Cảm Xạ Thực Hành Từ T2 đến T7 Sáng 09:00 – 11:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-14/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T2 đến T5 Tối 18:00 – 20:30 4 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T3-15/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ  Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T7-19/03/2016 Cảm Xạ Nâng Cao T7 Chiều 14:00 – 16:30 3 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
CN-20/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao – SIÊU TỐC 2 ngày CN
20/03 & 27/03
Sáng 09:00-11:30

Chiều 13:30 – 16:00

4 buổi – 2 ngày 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-21/03/2016 Cảm Xạ Căn Bản Từ T2 đến T7 Sáng 09:00 – 11:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-21/03/2016 Cảm Xạ Căn Bản Từ T2 đến T7 Tối 18:00 – 20:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T3-22/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ  Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây
T2-28/03/2016 Cảm Xạ Căn Bản Từ T2 đến T7 Sáng 09:00 – 11:30 6 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T2-28/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản Từ T2 đến T6 Tối 18:00 – 20:30 5 buổi 1.500.000 vnđ Trung Kiên

0983.792.206

Nhấn vào đây
T3-29/03/2016 Thập Chỉ Liên Tâm Nâng Cao Từ T3 đến T6 Chiều 13:30 – 16:00 4 buổi 1.500.000 vnđ  Hải Yến

0918.133.635

Nhấn vào đây

 

VŨNG TÀU :

Liên Hiệp Các Hội KH & KT Bà Rịa – Vũng Tàu – 128-130 Lý Thường Kiệt, P.1, Tp.Vũng Tàu

KHAI GIẢNG VÀO MỖI T7 HÀNG TUẦN

Lớp học Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí Xem chi tiết
Thập Chỉ Liên Tâm T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (1 tuần) 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
Cảm xạ căn bản T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (2 tuần) 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây
Cảm xạ thực hành T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (2 tuần) 1.500.000 vnđ Nhấn vào đây

Liên hệ đăng ký: Hà Anh: 0913.948.546

 

TÌM NƠI HỌC CHỮA ĐAU LƯNG, ĐAU THẦN KINH TỌA, THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG?

Tự bản thân bạn có thể học cách chữa trị cho người thân khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm dễ dàng, nhanh chóng mà không cần dùng tới thuốc. Bạn có tin không?

Trong những năm qua, thầy Dư Quang Châu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ, thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức lớp học, hướng dẫn cho hàng ngàn người cách để tự bản thân, có thể chữa trị cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm mà không cần dùng tới thuốc.

Các học viên đến học Thập Chỉ Đạo TCLT chỉ cần buổi thứ 3 là thành thạo kỹ thuật chữa trị khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm. Trung tâm giảng dạy thường xuyên ở Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu, Paris.

Hãy tham gia ngay khóa “Thập Chỉ Liên Tâm (TCLT)”, kế thừa và phát triển phương pháp bấm huyệt Thập Chỉ Đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hành chữa trị khỏi chứngđau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm mà không cần dùng tới thuốc.

Ngoài được học cách chữa trị khỏi chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, các bạn còn được học cách chữa trị các chứng bệnh như ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hòa não, thiếu máu lên não, đau mỏi vai gáy, huyết áp cao, huyết áp thấp, đau mỏi khớp gối, suy giãn tĩnh mạch, suyễn, viêm xoang, ….nhanh chóng, dễ dàng mà không cần dùng tới thuốc. Và bạn được học liệu pháp Y mao mạch cải thiện cholesterol, axit uric, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường trong máu, phù nề tiền liệt tuyến, u xơ tử cung… ĐẶC BIỆT: Bạn được nghe giới thiệu Nhiệt liệu pháp Thermotherapy trong phòng ngừa và điều trị Ung thư.

Liên hệ đăng ký học và được thực hành ở lớp => liên hệ ngay:

Tại TP HCM: Số 4/1/1 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình –  ĐT:  0983.792206 – 0918.133635.

Tại HÀ NỘI: 67 Bà Triệu –  ĐT: 0936.550.900 – 0913.590502  – 0983.581652

Website: www.thapchilientam.vn & www.camxahoc.vn

Facebook:  www.fb.com/tcltp & https://www.facebook.com/vn.camxahoc

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGCuZaFW4kaAaULMOgbiUmA