DVD Bài giảng Thập Chỉ Đạo TCLT – Giảng viên Dư Quang Châu

DVD hướng dẫn điều chỉnh suy giãn tĩnh mạch, phù chân do viêm tắc tĩnh mạch

suy van tinh mach Dia DVD Thap Chi Dao Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau