DVD Bài giảng Thập Chỉ Đạo TCLT – Giảng viên Dư Quang Châu

DVD hướng dẫn điều chỉnh chứng ù tai, điếc tai, rối loạn tiền dình, đau đầu, thiếu máu não

U tai diec tai Dia DVD Thap Chi Dao Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau White